ആർ.ത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ നമുക്ക് അപകടം ആകുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാം

ഇന്ന് സ്ത്രീകളുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലേഡീസ് ജനറേഷൻ നിലനിർത്താനും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൂടിയും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നോർമൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാസമുറ തെന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മെനപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവയുടെ ആർത്തവ ചക്രം പ്രായം വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നോർമൽ എന്താണ് ക്രമക്കേടുകൾ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോണിന്റെ ഇഫക്ട് കാരണമാണ് യൂട്രസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലീഡിങ് എന്നതാണ്.പലരും അതിനെ പല രീതിയിൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 ദിവസത്തിനും.

   

മുൻപ് വരുന്നതും അതുപോലെതന്നെ 38 ദിവസത്തിന് ശേഷം വരുന്നതും ഇർറെഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണ്. 24 ദിവസം മുതൽ 38 ദിവസം വരെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വോളിയത്തിനു മാത്രം വർക്ക് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മെൻ്റൽ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാനസികമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺസർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.