നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം

ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണികണ്ണൻ ഒരു ആലിലയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണികണ്ണൻ ഒരു താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ വെണ്ണക്കട്ട് തിന്നുന്ന ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയാണ് നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മുരളി കൊണ്ട് ഒരു പയ്യൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവയുടെ കാലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ആലിലയിൽ സഹിക്കുന്ന ഉണ്ണികണ്ണനെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഭയമുണ്ടാകും ഞാൻ ഇത്രയും ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ കൂടി ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ദോഷമായിട്ടില്ല ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമെന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് ഉണ്ടായത്.

   

പലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ആയത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് പല വ്യക്തികളെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിനിർത്താനും അപകടകാരികളായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ മനപ്പൂർവം ഒഴിഞ്ഞുമാറ്റി നിർത്താനും ഒഴിഞ്ഞുമാറി പോകാനും ഒക്കെ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.