അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് മരുമകൾ കൊടുത്ത തിരിച്ചടി അറിയണോ

എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നെഞ്ചിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു അതിൻറെ ഭംഗിയോ കിലുക്കം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാനാവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം അത്രയും എനിക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരാനായി തിരമുറക്കമുള്ള ആമുഖമല്ലാതെ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലർക്ക് മരുമകനായി കിട്ടാൻ അച്ഛൻ വഴികൾ അല്പം മനസ്സിലാകും. പറഞ്ഞ അത്രയും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് അളക്കുന്നവർ ഇതിലും പുതിയ ഫാഷനുകൾ കമ്പോളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻറെ അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞു.

തന്നവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞു.അവിടെ അലമാര ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എടുത്തുവെച്ചാൽ പോരെ എന്ന മറുപടി എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ചുവപ്പിച്ചു. അത് അമ്മയാണ് ചേച്ചിയുടെ സ്വർണമെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അത് ആര് വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല പക്ഷേ എൻറെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങി തന്ന സ്വർണം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് കരുതിയാവണം പിന്നെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം ചേച്ചി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു.

   

സ്വർണ്ണം മുഴുവൻ വാങ്ങി അമ്മയുടെ അലമാരയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നിനക്കറിയോ എന്റെ അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങി സ്വർണത്തിന് തരിപ്പ് പോലും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയില്ല അനുവേട്ടന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ അവർ മുഴുവനും എടുത്തു എന്നോട് ഒരു വാക്കുപോലും ചോദിക്കാതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ സഹതാപമല്ല പകരം ദേഷ്യമാണ് തോന്നിയത് ഇത് എല്ലാം ഏട്ടത്തി അമ്മയുടെ തെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും അവരവരുടെ സ്വർണം അവരവർ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.