പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഡയബറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഷുഗർ രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത കാരണം അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും മാത്രമല്ല ഷുഗർ തന്നെ അതിന് ദ്രവിപ്പിച്ചു കളയുന്നതും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്.

ഇതു കാരണം കൈകളിലും കാലുകളിലും വരുന്ന തരിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ വിരലുകൾ മടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി വാങ്ങുന്നത് അതോടൊപ്പം കിഡ്നിയിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ക്രിയാറ്റിൻ അധികമായിരിക്കാം തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആവാം.നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന തകരാറുകൾ മൂത്രത്തിൽ വരുന്ന പഴുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തരിപ്പുകൾ കൈകാലുകൾ എല്ലാം മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഷുഗർ രോഗികൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നത്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷുഗർ രോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ്നസിന് അതിന് എടുക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരുടെയും ശരീരം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പലവരുക്കും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ലോകത്ത് വെല്ലുവിളിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ജീവിതശൈലികൾ നമ്മൾ തുടരരുത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.