ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഇന്ന് ഏത് പ്രായക്കാരിലും വരുന്നൊരു അസുഖമാണ് ഫംഗസ് മൂലം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ പ്രധാന കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലി വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വല്ലാതെ കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഫംഗസുകൾ ഉണ്ട് ഒരു നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.

അത് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് പെരുകുന്ന സമയത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടിയിലാവാം അതായത് തലയോട്ടി മുതൽ നമ്മുടെ കാലിന്റെ നഖം വരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെതന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കഴുകാൻ കുറച്ചു നാളുകളായിരിക്കും അതായത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീംസ് ഒരു കുറച്ച് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മാറുന്ന സമയത്ത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം വരാം.

   

കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചൊറിച്ചിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവും.ചൊരിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ് കിട്ടുന്നത് ചൊറിയുന്ന ആളുകളിൽ ബ്ലഡ് വരെ വരുന്നത് കാണും. ഇതിലൂടെ ഞാൻ ബാക്ടീരിയ അകത്തേക്ക് കടക്കുകയും അത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നതിനായി കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.