തൈറോയ്ഡ് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഈ മത്സ്യം കഴിച്ചു നോക്കൂ

തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ച് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം അതുപോലെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തുടങ്ങിയവ ആന്റിബോഡിസ് ചെയ്യാണെങ്കില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആയി കാണാറുണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് ലെവലിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതും അതും ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാറുന്നത് 100 രോഗികള് തൈറോയ്ഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് കൂടുതലും ഒരു 60 രോഗികളോളം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

നല്ലതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഒരെണ്ണം ഒബിസിറ്റി കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് പോലും ഇത് നോർമൽ അല്ലാതെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഴുത്തിന് രണ്ട് സൈഡിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥയുടെ ഡീ ത്രീ ഉം ഡീ ഫോർ മറ്റു വേറെ ഹോർമോണ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു പല ലവണങ്ങളും മറ്റു കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്.

   

അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോൺ ലെവൽ അതേപോലെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അയൺ കൂടുതൽ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ബോഡി ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് ശരീരത്തിൽ വേണ്ടതാണ് അയൺ കൻ്റെൻ്റ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.