നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ യൂറിക്കാസിഡ് മാറ്റിയെടുക്കാം

ചില സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന അവസരത്തിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന കാലുകളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്താന്നറിയില്ല കുറച്ച് സെക്കണ്ട് സമയത്ത് പിന്നീട് നോർമൽ ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് കാരണം അതുപോലെതന്നെ അതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു ഭക്ഷണങ്ങളുമാണ്.നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ശരീരത്തിലുള്ള സാധനം ഒരുപാട് നാള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ചെയ്യാ എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള രീതിയിൽ വരാനും അതുപോലെതന്നെ പ്രമേഹം മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അതായത് പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായത് ഒരു ആറ് മിനിട്ട് മേലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഡയറ്റിലൂടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്.

   

എന്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാണെങ്കിലും ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കുറയാനുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യം നമ്മളോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.