ഈ ആറ് നാളുകൾ കറുത്ത ചരട് അണിയരുത്

നമ്മളിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനം ആളുകളും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നുകിൽ കയ്യിലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലെ അതല്ലെങ്കിൽ അരയിലെ ചിലർ കാലിലെ പലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കറുത്ത ചരട് ധരിക്കും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല കാരണങ്ങളാണ് ചിലരത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് അലങ്കാരത്തിന് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലര് അത് ഒരു രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഭരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലരത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്ത പൂജിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അവർ ചൈതന്യം.

നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂജാരി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് പോയി നേരം നോക്കിച്ച് ഒരു രക്ഷ പോലെ ജപിച്ച് കെട്ടുന്നതും ഉണ്ട്.ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ദുഃഖത്തിന്റെയും പല തടസ്സത്തിന്റെയും കാരണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറുത്ത ചരട് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വർഷം.

   

എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാശിയുടെ ഈ ഒരു രാശിയാധിപൻ എന്ന് പറയുന്ന മേടം രാശിയുടെ രാശിയാധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വയുടെ നിറം എന്നു പറയുന്നത് ചുവപ്പാണ് അതേസമയം ഇവര് കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിപരീതമായിട്ടുള്ള നിറമാണ് കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്.മേടം രാശിയിൽ പെട്ട അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാലു വരുന്ന മേടം രാശിക്കാരാരും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കരുത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.