പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം

ഇന്ന് പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രസമാണ് അതുപോലെതന്നെ ക്യാൻസർ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന അസുഖമാണ് അത് ചെറുപ്പക്കാരനും ബാധിക്കാം മധ്യവയസ്കരിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും അതിന് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പറയും അത് ഒരുപാട് കാലം കാണുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുവരുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് അത് ലൈംഗികപരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അസുഖം വരുന്നത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് മൂത്രം.

തരാനുള്ള താമസം ശക്തിക്കുറവ് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രി പല പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരിക ഉറക്കം തൃപ്തി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ രക്തം ചല കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയില് പോസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ.അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ടറി അഡ്വൈസും റെഡ് മീറ്റ് അവോയിഡ് ചെയ്യുക എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് അസുഖത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.

   

റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ് ചില രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു കുറേക്കാലം വരും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ആവാം അതാണ് ചികിത്സകൾ ഇതിൻറെ ഈ ലേസർ ചികിത്സ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രതിരോധികൾക്കും ബാക്കി ബ്ലഡ് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് രക്തം കട്ടയാവാതെ മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് വളരെയധികം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.