രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം കഴിക്കേണ്ടത്

ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രമേഹരോഗികൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അരി ഒഴിവാക്കി ഗോതമ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ മില്യറ്റുകളിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്.ഷുഗർ ഉള്ള രോഗികൾക്ക്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നേരിട്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് പഞ്ചസാരയായിട്ട് എത്തുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്ലൈസീമിക്കിന്റെ ഇൻഡക്സ് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അത് ഷുഗർ ആയിട്ടില്ല പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര എത്തി ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ അന്നജം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അന്നജം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ.

   

കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വഴി കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് മാനേജ് ചെയ്യാം നോക്കാം. വിഷു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഗോതമ്പ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഗോതമ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ അന്നജം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈസിക് ഇൻഡക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 65 നമ്മുടെ വെള്ള അരി വച്ച് സമയത്ത് ഏകദേശം 65 മുതൽ 70% വരെ ഉണ്ടാവും 65 വരെ എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.