ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറ്റിയെടുക്കാം

മുടി കൊഴിയുന്നത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമാണ് എൻറെ തലയിൽ ഇപ്പോഴും മുടിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്റെ തല മൊട്ട ആയി പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത്. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ തലയണയിലെ മൊത്തം മൂടി ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചീവീ കഴിഞ്ഞാൽ തലേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും.

ഇവളുടെ മുടി ആണല്ലോ ഈ വീട് മൊത്തം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മുടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുടി കൊഴിയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം അതിനായി തൈറോയ്ഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആന്റി പിജിനെ കണ്ടിഷൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബ്ലഡ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതികളിലും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്.

   

പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് 0.525 വരെയാണ് അളവ് എങ്കിൽ അത് കൂടാൻ പാടില്ല. എച്ച്പി ലെവൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ നമ്മുടെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കറക്റ്റ് ആയി ചെയ്തു നോക്കിയതിനുശേഷം മാത്രം മുടി കൊഴിച്ചലിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചെയ്യണം. ഹൈപ്പർ ഉള്ള ആളുകളിൽ മുടികൊഴിച്ചൽ നല്ലതുപോലെ കൂടാനും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വയർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെയാണ് മുടികൊഴിച്ചിലും ഉണ്ടാവുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.