മരുമകൾ അമ്മായച്ഛനോട് ചെയ്ത കാര്യം അറിയണോ

കലിയോടെ അവൾ ചോറെടുത്ത് അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ചോറും കറിയും കുമാരന്റെയും മുഖത്ത് വന്ന് പതിച്ചു. വീട്ടിലിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് അയാൾ നിലവിളി തുടങ്ങി നീ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്ന അച്ഛൻറെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് വിഷ്ണു ഓടി വന്നു അരികിലേക്ക് നടന്നു പിന്നെ നിങ്ങടെ തന്തയോട് കൊടുക്കുന്ന കഴിച്ചോളാം പറയണം. മിണ്ടാതെ അടുക്കളയിലൂടെ ഇറങ്ങി പുറത്ത് ഒറ്റമുറിയിൽ കയറി കഥകടച്ചു ലക്ഷ്മി അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു ജാനകി ആയിരുന്നു.

അയാൾക്ക് എല്ലാം അവർക്ക് 15 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവളുടെ കൈപിടിക്കുന്നത് അയാൾ ഓർത്തു 50 വർഷങ്ങൾ അവൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു മുന്നേ വിധി കൊത്തിയെടുത്തു. വിഷ്ണു ജനിച്ചത് അന്ന് ജാനകിക്ക് 30 വയസ്സ് കാണും ഒരിടത്തും അവൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിരുന്നു രാവിലെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേൽക്കും അടുക്കളയിൽ അവൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ വിറകുറിയും തൂത്തും അവളെ സഹായിച്ചു എപ്പോഴും പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും.

   

എനിക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അവളോട് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം കണ്ടെറിഞ്ഞു ചെയ്യുമായിരുന്നു അയാൾ ഓർമ്മിച്ചു എന്നെങ്കിലും ഒരുനാൾ വിട്ടുപോകുമെന്ന് ലോകസത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു ഓരത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവളും വന്ന് അടുത്തിരിക്കും.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.