ഫിഷർ രോഗം ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാം

ദിവസവും ടോയ്‌ലറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആസഹനീയമായിട്ടുള്ള വേദനയും കടുത്ത പോകച്ചിലും മണിക്കൂറുകളോളം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഫിഷർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് പല സ്ത്രീകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പല സ്ത്രീകളും നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം കുറെ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളിലൂടെ പോയിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക്.

പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാണാറുണ്ട് സർജറി പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് സ്വീകരിക്കും താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറയുമെങ്കിലും അത് പിന്നീട് തീവ്രതയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.ടോയ്‌ലറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ മസിൽ സങ്കോചിക്കാണ് ചെയ്യാ വികസിക്കാതെ സന്തോഷിക്കുകയും കാരണം അവിടെ പൊട്ടലുകളും മുറികളും ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലബന്ധം വന്നു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. ശോധന ക്ലിയര്‍ ആവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലൂടെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാറുണ്ട്. കാരണം മലം കൂടുതൽ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി അവിടെ ഫിശ്ശർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് ഈ ഫിഷർ എന്ന രോഗം വരുന്നത് ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ പൈയിൽസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്റ്റുല ആണോ സംശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.