കഠിനമായ തലവേദനയ്ക്കുള്ള കാരണം

ഒരു കാലാവസ്ഥയിലെ ഒരു തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും പനി വരാറുണ്ട് അതിൻറെ കൂടെ തന്നെ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിലെ കഫക്കെട്ട് പോലെ നീർക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകും അത് മാറാതിരിക്കാൻ അതുപോലെതന്നെ ജലദോഷം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് ആവട്ടെ സ്കൂളിൽ ഒരു വീക്ക് ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ ജലദോഷം മാറാതിരിക്കാൻ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും.

പക്ഷേ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെതന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ അധികമായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളാണ്.

   

ചെറിയ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഓവറായി നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു പനി അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ സൈനസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ വേദന നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ആണെങ്കിലും കണ്ണിന് താഴെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.