ഷുഗർ ലെവൽ ഇനി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും

വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതാണോ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റിൽ സമയത്തുള്ള ഷുഗർ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് 200 കാണുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഷുഗർ രോഗം വന്നേക്കാം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കാണിക്കുന്ന സൈനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രോഗ ലക്ഷണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിയാതെ പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും.

നമ്മുടെ ഷുഗർ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് 125 ഇടയിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രീ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ജീവിതത്തില് ഷുഗർ വരില്ല എന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമേയുള്ള ഒരു ഷുഗർ ഉള്ള രോഗികൾ പലപ്പോഴും മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ ഷുഗറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് നോർമലിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും.

   

. നല്ല രീതിയിൽ ഊർജ്ജം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊള.സ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില് ഹെൽപ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റർമിറ്റെന്‍റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു 13 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഉപവാസം കൊടുക്കുക എൻസൈമുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെതന്നെ ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനും ഫാക്ട് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.