എന്തുകൊണ്ടാണ് യോ.നി സ.ങ്കോചം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദമ്പതികൾക്ക് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വസ്തുത വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദമ്പതികളും സാധാരണഗതിയിൽ ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ശതമാനം വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പതികൾക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരാറുണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് ചെറുതായിട്ടൊന്നു വിശദീകരിക്കാം പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടുത്ത ശേഷക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയില്ല സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. കൂട്ടുകാരികളാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായി കാണാം അതായത് ലൈംഗികബന്ധത്തിലേ ആദ്യം വേദനയുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വസ്തുതകൾ കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടി വളരെ ഭയചകിരതയാകയും അവൾക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായ്പാടിയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പാറ്റയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അലറി വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് മാത്രമാണ് ചിലർക്ക് ബാത്റൂമിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഭയപ്പാ.

   

ട് വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ട് ചികിത്സ നൽകിയാൽ മതി അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സ സൈക്കോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. തെറാപ്പി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തെറാപ്പി കൊണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത് താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്തനങ്ങൾ അവർക്ക് വികാരം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വികാരപരമായിട്ട് അവർക്കെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളും നോർമലായി തന്നെ പോകാറുണ്ട്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..