ഭാര്യ അവസാനമായി പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയണോ

ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ മരണം അവളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി തകർന്നാൽ മനസ്സിലെ ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു ആത്മാവ് കൂടി വിടപറയും എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവളോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായിരിക്കും. ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ അയാളെ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങൾ തനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ നാളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നു.

എങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരിക്കും അയാൾ ഭിത്തിയിൽ പിടിച്ചു വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കീർത്തനയുടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം എനിക്കറിയാം അസുഖങ്ങൾ വെല്ലുവിളികളായി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ നിസ്സഹായവർ ആവാറുണ്ട് വിധി അല്ലാതെന്തു പറയാൻ കണ്ണൻ മെല്ലെ കസേരയിലിരുന്നു. അവളെ നോക്കി കാണണോ വേണം പറയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു ഫവാസ് ഒരുനാൾ തന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച ഒരു പേര് 20 വർഷങ്ങൾക്കു പുറം ആ പേര് വീണ്ടും അവളിൽ.

   

നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പെണ്ണിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചവന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന വിഷമം 20 വർഷങ്ങൾ തനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൾ കരഞ്ഞു താൻ കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും ആ പേര് പിന്നീട് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് അവളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.