നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതാ

ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സ്ത്രീകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായി മൂത്രം പോക്ക് അഥവാ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് കുറിച്ചാണ്. സ്ത്രീകളെ സാധാരണ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് യൂറിൻ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൊതുവി സ്ത്രീകൾ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത്.

എന്താണ് സ്ട്രെസ്സ് യൂറിനറി ഇൻ കോഡിനൻസ് എന്ന് നോക്കാം കുനിയുന്ന സമയത്ത് ചുമക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് പറയുന്നത്. അധികമായിട്ടുള്ള സന്ദർശിക്കാൻ സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരിൽ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും രോഗശമനം കിട്ടാത്തവരെ സർജറി ആവശ്യമായി വരും സർജറിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫ്ലോർ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.

   

പല ടൈപ്പ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൂത്രം പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ എത്തുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്നു ഇതാണ് അർജൻ കോണ്ടിനൻസ്. ഇത് പല ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൂടുതലായും വയസ്സായ ആളുകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. മൂത്രസഞ്ചിയുടെ രോഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിലും മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന നാഡികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.