ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും അച്ഛനാവില്ല

അഞ്ച് മാറും വർഷകാലമായി പ്രഗ്നൻറ് ആവാതെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ഒന്നും രണ്ടും വർഷമായി സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവില്ലായ്മ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊരു വന്ധ്യത എന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട്. ശീക്രസ്കലനവും ബലക്കുറവും ഒരിക്കലും ഡയറക്ടറായി വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാവണമെന്നില്ല യോനിയിലേക്ക് ലിംഗം പ്രവേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ വരെ അഞ്ചു മാറുമാസം ആയിട്ടും.

ഒരു സെക്സ് നടക്കാത്ത കേസ് വരാറുണ്ട് ഇത് സ്ത്രീകളിലെ യോനിഭാഗത്തെ മസിലുകൾ സങ്കോചിക്കുന്നത് കാരണവും ഇങ്ങനെ കണ്ടു വരാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശുക്ലം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നാലുദിവസം ബന്ധപ്പെടാതെ വേണം ഈ ഒരു ശുക്ലം ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശുക്ലം കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബീജത്തിന്റെ കുറവുണ്ടോ.

   

അതുപോലെതന്നെ കുറവുണ്ടോ എന്തിനാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയും അതിനുള്ള പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ തന്നെയാണ് അതായത് വൃഷണസഞ്ചിയിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചു കൂടുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇത്തരം പുരുഷന്മാർക്ക് അച്ഛനാവുക എന്നത് വളരെ റയറായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.