ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്കിനെ തടയാം

ലോകത്താകമാനം ഉള്ള മരണങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അസുഖം വന്ന ആൾക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അതിലൊരു 80 ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റി അവർക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും.

നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശതമാനം നമുക്ക് ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. കണക്ക് പറയാനും ഏകദേശം 80 ശതമാനത്തോളം ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള ആണ്.ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് ദമനികളിൽ കൂടിയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്കി രണ്ടുപേർക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബേസിലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ബ്രെയിൻ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്.

   

സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എല്ലാ ധമനികളും ഏകദേശം ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലേജ് കൂടിയാണ് രക്തം പല ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ള രക്ത ഏതെങ്കിലുമൈൻ ആട്രി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറിയ അപാകതകൾ മൂലം പോലും ബ്രെയിൻ ആഘാതം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.