ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കളയരുത്

കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുമ്പോൾ കാലിലേക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കാലിന്റെ വിരലിന്റെ അഗ്രഭാഗം കറുത്തുപോവുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് രക്തയോട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനക്കാണ് ഇസ്ലാമിക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തെ കുറിച്ചല്ലാർക്കും അറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാവും എന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവുണ്ടാവും ഇതും ഓട്ടം കുറയുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പല രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോ അത് കറുത്ത വിരലുകളായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോ ഈ അൾസർ നമുക്ക് നടക്കുമ്പുള്ള വേദന മാത്രമായിട്ട് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ രക്ത കുറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്.അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്കുള്ള രക്ത കുറയുന്നതാണ് നമുക്ക് തലയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും.

   

കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയാനും കാരണമാകുന്നത്. അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് പൈപ്പിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് പൈപ്പി സൈഡിലെ ചളി അഴിഞ്ഞു കൂടീട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിലെ സൈഡിലെ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.