വയറിൽ ഗ്യാസ് കേറി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാവാം ജീവിതശൈലി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി തമാശയത്തിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ദഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന രീതി നല്ലപോലെ ചവച്ച് അരക്കാതെ കഴിക്കുന്ന സംസാരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് ഗ്യാസ് കൂടി നമ്മൾ രോഗങ്ങൾ കാരണം മലബന്ധം പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്യാതെ.

ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ കാണും. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം പുകവലി ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാചകം ചെയ്ത് രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വീണ്ടും അത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും.

   

നാരുകളും വീണ്ടും ഒന്നിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അന്നജവം പ്രോട്ടീനും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കുതിർത്തിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ചു കൂടി കുറയുന്നതായി കാണാനും സാധിക്കും.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.