മനുഷ്യന്മാരെ സ്നേഹം മൃഗങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചിത്രമാണിത് എന്താണ് ഈ ചിത്രം വൈറലാകാൻ കാരണം എന്നല്ലേ പറയാം വളരെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേസമയം നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇന്ന് നടന്ന ഈ സംഭവം ജോസഫ് തുറന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ കട. കൊറോണ കാരണം കച്ചവടം തീരെയില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കട തുറക്കും ഇന്നും അതുപോലെ തുറന്നതാണ് ആരുമില്ല അപ്പോഴാണ്.

കടയിലേക്ക് ഒരു ഒരു മാൻ വന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും പട്ടിണിയാണ് ഇതു മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ മാനിന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിച്ചു പിന്നീടാണ് വളരെ കൗതുകമുള്ള ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ആ മാന അല്പസമയത്തിനകം തിരിച്ചുവന്ന് നിൽക്കുന്നു കാര്യം പറയാൻ മാനിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഞെട്ടി ഈമാൻ പോയി വേറെ മൂന്നുമാനെയും വന്നിരിക്കുന്നു.

   

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആ മാനുകൾ എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്നത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്റെ വീട്ടുകാരാണ് അവർക്ക് കൂടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമോ? കിട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ വീട്ടുകാരെ കൂടി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആട്ടിയ മനസ്സ് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ സമാനം അല്ലേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അവർക്കും നമ്മളെപ്പോലെ മനസ്സുണ്ടെന്നത് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.