ചാടിയ വയർ കുറയ്ക്കാൻ വെറും ഏഴു ദിവസം മാത്രം മതി

പലരും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരീരഭാരം ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ചു ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ശരീര ഭാരം പെട്ടെന്ന് വെക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനുള്ള കാരണം ഭക്ഷണം ആയിരിക്കില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കേണ്ടത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമാണ് ഒബിസിറ്റി.

പക്ഷേ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര എക്സസൈസും ഒക്കെ പിന്നീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിധിവരെ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ വല്ലാതെ കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ജങ്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാം ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് കീപ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

   

അതായത് ഫ്രൂട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രീൻസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ആളുകളൊക്കെ പറയും എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം ഒരു അളവിന് മാത്രം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.