പഠിക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്

സ്വന്തമായി വീട് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അയാളോടേത് വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മകളുമാണ് ഉള്ളത് മകൾ അഞ്ജന 22 വയസ്സ് അഞ്ചന പിജി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അവിടെ ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ക്യാമ്പസ് ഇൻറർവ്യൂ തന്നെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലിയും ലഭിച്ചു.

എനിക്ക് ആ ജോലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാങ്ക് ഫീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്ന് ബാങ്ക് കോച്ച് സെൻട്രൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ 2019 രണ്ടാം തീയതി ഇവരുടെ വീടും ഇവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജും തമ്മിൽ 200 കിലോമീറ്ററിന്റെ അകലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മംഗളൂരിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.

   

രണ്ടുദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അച്ഛൻറെ ഒരു ഫോൺകോൾ അഞ്ജനക്ക് വരുന്നത് നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ചെറുക്കൻ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ കല്യാണം ശരിയാക്കാൻ ആണ് നീ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അവൾ അതിനെ എതിർത്തെങ്കിലും നീ പഠിച്ചോ ജോലിക്ക് പൊക്കോ കല്യാണം അതിനൊരു തടസ്സമല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛൻറെ നിർബന്ധപ്രകാരം അഞ്ജന വീട്ടിലേക്കു വന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.