മൂടി ചെറുപ്പത്തിലെ നരച്ചു തുടങ്ങിയ എങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തു നോക്കൂ

ഒരു 15 മുതൽ 20 വയസ്സായ ആൾക്കാരിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടി നരക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. മുടി നരക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് 20 വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷന്മാരെ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വൈറ്റമിനുകളുടെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത്.

ഇതൊക്കെ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് മുടി പെട്ടെന്ന് നരക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.അവർക്ക് അവരുടെ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും അതേപോലെ സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നു പറയുന്നത് ഓവർ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി പെട്ടെന്ന് നരക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അലർജി മെഡിസിനുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാറുണ്ട്.

   

ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ 12 വിറ്റാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്.വെള്ള അരിയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.