വിഷാദരോഗം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം

മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മാനസികരോഗങ്ങൾ സൈക്കോസിസ് അതോ മാനസിക രോഗങ്ങൾ ലേഡീസ് തുടങ്ങിയ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അമേരിക്കൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏകദേശം 410 കാരണമെന്താണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ തടയാനും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനും കഴിയുമോ രോഗികളും ബന്ധുക്കളും എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

മാനസികരോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനകാരണം ബ്രെയിൻ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന തകരാറുകൾ ആണ് മാനസികരോഗങ്ങളെ തടയാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും. പല രോഗങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദന പനി ചില പാടുകൾ മുഴ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതുപോലെതന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഓവർ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെതന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക.

   

എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കുക എനർജി ഇല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ ക്ഷീണം നമ്മുടെ ന്യൂസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ശരീരത്തിന് വേദനയായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ വേദന പോലെ ഒരു പിന്നെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓവർ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പെടുന്നതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.