മുഖത്തെ ക്രീം പുരട്ടു കൊണ്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

നമ്മൾ മുഖം വെളുപ്പിക്കാനായി പല പല സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടൻസ് എന്താണ് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കിഡ്നിയിൽ ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു സാധനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അരിപ്പ ദ്വാരോടും വലുതാക്കിയിട്ട് അരിപ്പയും തകരാക്കി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ വളരെ വിദൂര സാധ്യത മാത്രമുള്ള ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഈ അരിപ്പ നമ്മൾ പൊളിഞ്ഞുപോയാൽ കളയാനല്ലേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കിഡ്നി നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കിഡ്നി കോശങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പ് ഷേപ്പിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം.

   

ഇതുപോലുള്ള കെമിക്കൽസ് വന്നു വീടും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ താറുമാറാവും അതാണ് ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രീം മാക്സിമം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതുപോലുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപ.യോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.