മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക

കിട്നി പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിൽ ആകുന്നു എന്നതിന് ആദ്യം ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പരിശോധനകൾ എന്തൊക്കെ ആ പരിശോധനയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമ്മൾ അതിലെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വഴി യൂറിൻ പലപ്പോഴും അത് നൂറിനു മുകളിലോ 150 നു മുകളിലോ ആയിപ്പോകാറുണ്ട് 150 മുകളിൽ ആവുമ്പോഴേക്കും മൈക്രോ ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 300 നു മുകളിലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കണം യൂറിക് ആസിഡ് നോക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിൻറെ കാരണങ്ങൾ നോക്കണം എന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് അവരെ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് കരുതി ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നടക്കുന്നവരുണ്ടാവും മരുന്ന് കഴിക്കാതെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്.

   

പിന്നെ എന്നും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു അബദ്ധമാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെയാണ് കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട അതിനു മരുന്നുകളെയല്ല നമ്മൾ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ അല്ലാതെ 200 300 400 ഒക്കെയായിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും കിഡ്നിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചേക്കാം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.