തൈറോയ്ഡ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക

തുടർച്ചയായും ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തിട്ടും കഴിച്ചിട്ടും മരുന്നു കഴിച്ചിട്ടും തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും. പല ലക്ഷണങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സെക്കുറേഷൻസ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വെരിയേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അളവ് എക്സൈസ് ആവുകയും കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് തൈറോയ്ഡ് രോഗം കൂടിയതാണോ കുറവാണോ അതിനുള്ള ബ്ലഡ് വാല്യൂസ് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസവും ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസവും ആണ്. ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേരിലുള്ളത് കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡിന്റെ അളവ് വളരെയധികം.

   

കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം ലക്ഷണം ഉള്ളവരിൽ ഡീ ഫോർ ഡി ത്രീ എന്നിവയുടെ അളവ് കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യും ഇത് കൂടുതൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വേഗത കൂടുകയും നമ്മൾ എത്ര ഫുഡ് കഴിച്ചാലും വണ്ണം വയ്ക്കാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചൂട് നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.