ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ളതാണ്

ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേംജിയോർ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുക. ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതിനോടൊപ്പം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് 300 400 ചെലപ്പോ 500 കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവൽ അത്രതന്നെ കൂടുതലുണ്ടാവില്ല കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പേര് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. നടക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല.

അങ്ങനെയുള്ള 10 മിനിറ്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഫോൺ വരുമ്പോഴാണ് ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കുന്ന പോലും നമ്മുടെ അറിയാതെ തന്നെ നടന്നു പോകും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നാമജപങ്ങൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഴി എക്സസൈസും കൂടി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം എന്താണ് അത് വേംജിയോർ ആണെന്നാ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു.

   

എന്താണ് റെയിൻബോ കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ധാരാളമായി കഴിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബെറീസ് ഉണ്ട് ഉണക്കമുന്തിരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഓക്സിഡൻറ് പ്രക്രിയ ഒരുപാട് കുറച്ചെടുക്കാനും പോലുള്ള കാർഡിയോ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.