നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട ശർമ്മം വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പല ആളുകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ചർമം ആണ് ഉള്ളത് വരണ്ട ചർമ്മം എണ്ണ മയം ഉള്ള ചർമ്മം ഉളളവർ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചർമം ഉള്ളവര്. ഈ വരണ്ട ചർമം ഉള്ളവരെ ചില ആളുകൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം.

കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരണ്ട ചർമം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സോറി രോഗങ്ങൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഹൈപ്പോതൈറോഡിക് പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ രോഗികളിൽ ഒക്കെ ഇതുപോലെ വരണ്ട ചർമം കാണാറുണ്ട്.

   

അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം ഉള്ള ആളുകളുടെ ഇതുപോലെ വരണ്ട വരാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവ് ഇതിലെ വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ പോലെയുള്ള പോഷകങ്ങൾ കുറവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് അവർക്കും ഉണ്ടാവും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.