വേസ്റ്റ് ബോക്സിന് ബാഗിൽ കണ്ട കാഴ്ച അറിയണോ

അവിടെ പബ്ലിക്കായ ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാദിവസവും ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് വൃത്തിയാക്കാൻ ആളുകൾ വരും. ബോക്സ് വൃത്തിയാക്കുന്നതുപോലെ അന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായി ആളുകൾ എത്തി എന്നാൽ തുറന്നപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ എത്തിയവർ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അതിനൊരു കറുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻറെ കാൽ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട പാടെ അവർ ഞെട്ടി അലറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഇതിന്റെ മാനേജറെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

മാനേജർ ഉടനെ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും എല്ലാം സ്ഥലത്തെത്തി അങ്ങനെ ആ കറുത്ത പുറത്തെടുത്തു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അവർ കരുതിയത്. എന്നാൽ അതിൽ ആ ഒരു കാലു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യൻറെ കാലിൽ നിന്നും തോലുകളെല്ലാം പറിച്ചെടുത്ത നിലയിലായിരുന്നു ഇത് ആണിന്റെതാണോ പെണ്ണിന്റെതാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് ആരുടെ കാലമായിരിക്കാം.

   

ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ പോയി ഒന്നും തന്നെ പോലീസിനെ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫുൾ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് എന്നാലും നോ ഇവിടെ ആ ഭാഗത്തുനിന്നും തന്നെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദിവസങ്ങളിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പല സിറ്റികളിൽ നിന്ന് പല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പോലീസിനെ തന്നെ ആശ്ചര്യം തോന്നി.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.