കാൻസറും കിഡ്നിയുടെ മാരക അസുഖത്തിനുള്ള ചില പരിഹാരങ്ങൾ

ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ കൈകാലുകളുടെ വേദന പുകച്ചിൽ. ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കാം അവരെ വരുന്നുണ്ടാവുക അവർക്ക് എന്താണ് ഇതിൻറെ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പല മുറിവുകളെ പറ്റിയാൽ പോലും ഇവർ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും മുറിവ് പറ്റിയത് പോലെ അറിയാതെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നവരൊക്കെയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം.

ഒരുപക്ഷേ പെരിഫൽ യൂറോപതി അതായത് നമ്മുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് വരുന്ന ന്യൂറോണകൾക്ക് വരുന്ന നാശം കൊണ്ടായിരിക്കാം. പുകച്ചിലും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ കൂടാതെ ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാവുന്നതാണ് പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി പോകാവുന്നതാണ്.

   

ഒരു സാധനം കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിടിച്ച സാധനത്തിന് കൈകളിലേക്ക് ഒരു സാധനം വയ്ക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ആൾക്കാർക്ക് കാലിന് എപ്പോഴും കൈ കാലിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാവുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.