മനസ്സ് ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില മന്ത്രങ്ങൾ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ആരും തുണയില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു വല്ലാതെ പിടക്കുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ വലിയൊരു കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന വല്ലാതെ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദേവനാണ്.

ശിവഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാദേവൻ ആ പരമേശ്വരന്റെ മന്ത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വിഷമിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുകൾ കലങ്ങേണ്ട വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈക് വിഷമിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുകൾ കലങ്ങേണ്ട വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ പറയുന്നതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആയിരിക്കും.

   

ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സ് ഏകാഗ്രത ഈ മന്ത്രം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ആവശ്യമുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ കൃത്യമായ ഫലം കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം മഹാദേവാ രുദ്രമൂർത്തി ദീപകി തന്നോട് ശിവപ്രചോദയ.എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ എപ്പോഴും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ജപിക്കാം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.