തടി കുറയ്ക്കാൻ ആയുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ

തടി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു വണ്ണം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു തടിച്ചിരുന്ന കുട്ടിക്ക് ആണോ അതോ നല്ലതുപോലെ മെലിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആണോ അവർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.

നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റിന്റെ പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കാരണം പലർക്കും പല ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തടി കുറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും.

   

അവരുടെ തടി ബി എം ഐ കലക്കിവെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനും പാടുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവളുടെതായ രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയും തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ നോർമനി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തടി കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.