ഹോട്ടൽ മുതലാളിയോട് അവിടത്തെ പണിക്കാർ ചെയ്തത് അറിയണോ

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് വിദേശികൾ അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്താറുണ്ട് സീസൺ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റു ലോഡ്ജിലും എല്ലാം ഫുൾ ആയിരിക്കും അത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നാൽ സീസൺ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റൂമുകളും ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം കാലിയായിരിക്കും ഒരു വിജനമായ സ്ഥലമായി അത് മാറുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് റൂമെടുക്കാൻ വരുന്നവരാണ് ഈ ലൗവേ മറ്റു കപ്പിൾസും.

എല്ലാം അവർക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള സമയമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാരണം ആ ഭാഗത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയം ചിലവഴിക്കാനായി അവർ റൂമെടുക്കുന്നു അവിടെയാണെങ്കിൽ പല ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ആണും പെണ്ണും വന്നാൽ തന്നെ അവർ റൂം കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ ആണ്. അവിടെ സായ് ഹോട്ടലിൽ മൊത്തം 6 റൂമുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നിൽ ആളുണ്ട് ബാക്കി അഞ്ചു റൂമുകളിലും.

   

ആളില്ലാത്തതിനാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി റിസപ്ഷനിൽ നിന്നും പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു റൂം തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ക്ലൈമ്പ് റിസപ്ഷനിൽ വന്നു പറയുകയാണ് എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അതൊരു ഉപയോഗിച്ചു തുറക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.