നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അലർജി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

തുമ്മൽ അലർജി മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടപ്പ് തൊണ്ട ചൊറിച്ചില് ഒരാളുടെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തുമ്മി ചീറ്റി പൊളിച്ചടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലന്തിവല തട്ടിയാൽ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാവുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാധനം തട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് അലർജി ഉണ്ടാവുകതന്നെ അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് വരുന്നതും.

ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെയായിരിക്കും.അത്തറിനോട് അലർജിനോട് അലർജി ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തുമ്മൽ വരികയും ചില ആളുകൾക്ക് അത് മൂക്കൊലിപ്പും ഉണ്ടാക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധനം ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലർ ഇതിനു വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുകയും അത് പലവർക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ആളുകൾക്ക്.

   

ആ മരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അലർജി ഒരേ പോലെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഹോസ്റ്റൽ എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണവും ഒത്തിരി പേരും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.