നിങ്ങൾക്ക് തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രസവത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ അസുഖം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കയ്യിൽ കാണുന്ന തരിപ്പും പെരുപ്പും എന്താണ് ഈ അസുഖം പിന്നീട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ ചെറിയ അസുഖ ലക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൂടുതൽ വ്യാപിച്ച കൈമുഴുവൻ തരിപ്പായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം തരികപ്പെടുന്ന ഈ അസുഖമാണ് കാർപ്പൽ ടണൻ സിൻഡ്രോം. കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

പുരുഷന്മാരിലും കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായും രോഗം കണ്ടുവരുന്നത് ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള ജോലികൾ കൂടുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ബൈക്കോടിക്കുന്ന ആളുകളിലും ഇത് കണ്ടു വരാറുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കടന്നുവരുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെയും.

   

ശരീരപ്രകൃതിയുടെയും ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കനാൽ വളരെ നേരോ ആവുകയും ഇന്നോവ അതിനുള്ള പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ അപ്പോഴാണ് പരിപ്പും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ അമിതമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.