ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നേരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ത്രിസന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ നാമജപത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ശബ്ദമുയർത്തുക ആയിട്ട് ശാപവാക്കുകൾ വിടരുത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടുക അറിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും പ്രതിസന്ധ്യാനേരത്ത് നോവിക്കരുത്.

മറ്റൊരാളുടെ ശാപം പിടിച്ചു വാങ്ങരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീദേവി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ആ ഒരു സന്ധ്യാനേരത്ത് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് കാര്യം ഒരു നിലവിളക്ക് തിരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിലവിളക്കിന്റെ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർവതി ദേവിയും ആ നിലവിളക്കിന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സരസ്വതി ദേവിയും ആ നിലവിളക്കിന്റെ നാളം എന്ന് പറയുന്നത്

   

. ലക്ഷ്മിദേവി മാനം നല്ല ഉയർന്ന കത്തുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്രാവശ്യം നിലവിളക്ക് നാളെ സ്വയം ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിനിൽക്ക തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.