അസിഡിറ്റി ഇനി പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയാലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ നമുക്കുണ്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പോ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി വന്നാലും നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹിക്കാനായിട്ടു സാധിക്കാതെ വരിക അതാണ് കുറവുമൂലം ദഹിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡമെന്നെ ഒരു പെയിനും അനുഭവപ്പെടുന്നു ദഹിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി അവർക്ക് ഇല്ലാതാവും.

അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അവര് വളരെ റോങ്ങ് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അവയെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി കമിംഗ് ടു ദി ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അൾസർ നമ്മളുടെ അസിഡിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാസ് നേരെ ഹൈപ്പർ ആവുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു തീവ്രത കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഹൈപ്പോയെന്നും.

   

അതിൻറെ തീവ്രത കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ അത് കൂടിയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഹൈപ്പോയും ഹൈപ്പറും ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ചാൽ അവരുടെ ഒരിക്കലും ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.