ഗ്യാസ് മുഴുവൻ പുറത്തുപോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ശതമാനം ആളുകള് എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്യാസ് അഥവാ കാലങ്ങളായി മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അതായത് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനം പ്രോപ്പറായി നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്.

നമ്മുടെ പ്രായം ആരോഗ്യം എനർജി ലെവൽ മാനസികാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദഹനം ഇൻ പ്രോപ്പർ ആവും. ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദഹന രസത്തിന് ആക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രം. വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

   

അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുളിക്കുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുളിക്കും വന്നിട്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതൊക്കെ ദഹനത്തെ വളരെ സ്ലോ ആകും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ചായ കുടിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാടെ കിടക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത്.

ദഹനത്തെ സ്ലോ ആക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് അതായത് വിരുദ്ധ ആഹാരം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും എന്തെങ്കിലും അതും പൂർണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.