പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കായി പറഞ്ഞയച്ച വീട്ടുകാർക്ക് സംഭവിച്ചത്

മഹാലക്ഷ്മി എന്ന 12 വയസ്സായ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചത് ആന്ധ്രയിലാണ് എന്നാൽ ഈ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ജനനസമയം മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഓർഫനേജിൽ കൊണ്ട് ആക്കാം എന്ന്. പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പല വീടുകളിലായി ജോലിക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നെ ഏതെങ്കിലും.

ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നിർത്തുക രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം കഴിയില്ല പല വീടുകളിലായി പോകുന്നത് എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയാൽ അവിടുത്തെ ഓണറോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക എന്നത് സ്ഥിരം നമ്മുടെ കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ ഏജൻറ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ബിസിനസുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ മഹാലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.

   

അവിടെ സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ വേണ്ടി മുരുകാരന്റെ ഭാര്യയാണ് സുസ്മിത സുസ്മിത പുഴ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് 9 വയസ്സായ മകനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 12 വയസ്സായ മഹാലക്ഷ്മി അവർ ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഈ മഹാലക്ഷ്മി തന്നെ 12 വയസ്സിൽ അവരുടെ മകനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്.

അത് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ഈ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് 17 വയസ്സ് ആവുകയാണ് 17 വയസ്സായപ്പോൾ ഭാര്യയായ കുട്ടിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരും മാത്രമല്ല നിന്റെ ശമ്പളം കൂട്ടി തരും അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു ജോലികൾ എല്ലാം ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.