അലർജി മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം

വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ അലർജി മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടപ്പ് മൂക്കിലെ ദശ ഇങ്ങനെ അലർജി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പലപ്പോഴും അത്തരം ആളുകൾ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എസിയുടെ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങും ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എല്ലാം പ്രയാസപ്പെട്ടു മാറി നിൽക്കും.

ഓരോ വ്യക്തിയിലും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന അലർജി ക്ലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലെ അലർജി എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. മൂക്ക് ചൊറിയുക കണ്ണ് ചൊറിയുക മൂക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലതുപോലെ കിടപ്പുണ്ടാവുക ചെറിയ ശ്വാസംമുട്ടൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടുക ശബ്ദം പോവുക എന്നിവയെല്ലാം പലർക്കും തലവേദന സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും ചുമയുണ്ടാകും. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതിരോധശക്തിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

   

പ്രതിരോധശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തുമ്മൽ എന്നുള്ളത് കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ സാധനങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് തലയൊന്നും തടയുന്നതിനാണ് ശരിക്കും തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ തുമ്മലിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒരു പൂനം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാനിന്റെ കാറ്റ് തട്ടുമ്പോഴേക്കും അവളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയിലെ വ്യത്യാസം കാരണം അലർജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.