മൂത്രത്തിലൂടെ യൂറിക്കാസിഡ് പോകാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മളിൽ പലരും കൂടുതലായി നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യാണീ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ അത്രതന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് യൂറിക് ആസിഡ്. പണ്ടുകാലത്തെ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക്കാസിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻറെ ഡയജക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്.

യൂറിക്കാസിഡ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. യൂറിക്കാസിന് പലരീതിയിലും നമുക്ക് കണ്ടുവരാറുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതകപരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് വേണ്ടത്ര ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതലായിട്ടും.

   

കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ രോഗനിർണയം നടത്താമെന്ന് നോക്കാം നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് യൂറിക് ആസിഡ് ടെക്സ് ആണ് ബ്ലഡിലാ അല്ലെങ്കില് യൂറിലോ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണം അവോയിഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നോക്കാം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.