നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

ആരുടെയും സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുട്ടയെ ഇത്രയും അധികം കഴിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതും മുട്ട കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കഴിച്ചത് ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പഠിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പറയുന്നത് മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെയ്ഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചുവേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ പറയുന്നത്.

വളരെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കഴിക്കാറില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയും ഗോതമ്പും സാധനങ്ങളും കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം ഞാൻ രണ്ടു മാസത്തിൽ 10 കിലോ കുറച്ചു ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ആ ചോറ് മാറ്റിവെച്ചു അതിനുപകരം ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മുട്ട വീതം കഴിക്കാൻ രാവിലെ വൈകിട്ട് ചെയ്തു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്.

   

ചെയ്തു 260 ഉണ്ടായിരുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ 190 ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു റിസർച്ച് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ മുട്ടയും എടുക്കാന്‍ നോക്കുക അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചോറും വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ആയിട്ടുള്ള അളവ് മധുര സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായി സാധിക്കും മുട്ടയല്ല ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.