നിങ്ങൾക്ക് ആർത്തവ സമയത്ത് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം

എന്താണ് പിസിഒഡി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലീസ് കവർ ഇൻ ദിസ് ഈസ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലെ ഓവറികളില് ഓവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്താതെ പിന്നീട് കുമിളകളായി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷണർ പിന്നീട് വലിപ്പം വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം മൂലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആൻഡ്രജന്റെ അളവ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആണ്.

ഇതിന്റെ അളവുകൾ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഈ പിസിഒഡി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാതെ വിടുമ്പോഴാണ് അത് പിന്നെ പിസിഒഎസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പ്രഗ്നൻറ് ആവാത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നീട് മറ്റൊന്ന് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പിന്നീട് ആയതിനുശേഷം സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു.

   

എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രിവന്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കില് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് അതായത് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണരീതി പ്രോപ്പർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.