നിങ്ങൾക്ക് മറവിരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

പ്രായമായ ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഡിമെൻഷ്യ രോഗത്തിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാധാരണ ഓർമ്മക്കുറവായാണ് ഈ രോഗം തുടങ്ങുന്നത് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ മറന്നുപോവുക സന്ദേശം പറയാൻ മറക്കുക പിന്നീട് പറയുക മറ്റു ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴി തെറ്റി പോകാം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നും വരാം.ഒരു പ്രോട്ടീൻ തലച്ചോറിനകത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു കൊണ്ടാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഈ അടിക്കാനുള്ള ഇത്രയും കാലം.

നമുക്ക് അൽഷിമേഴ്സ് കാരണത്തെ നേരിടുന്ന ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗികൾക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അസുഖം മോശമാകുന്ന വേഗത അല്പം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. പൂർണമായി മാറ്റാൻ നല്ല ഒരു ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മരുന്നുകൾ വരുന്നതോടുകൂടി അത് ഒരു മാറ്റം വരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എങ്കിലും ഈ മരുന്ന് ഒരുപാട് വിലയും ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് ഒന്നും.

   

നമുക്ക് ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വഴിയെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വഴി ഇത്തരം മരുന്നുകൾ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നും അതുപോലെതന്നെ അവയുടെ വിലയും മറ്റും അവരുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.