ഡിസ്കിന്റെ പ്രശ്നം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

നടുവേദന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരു 100 ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 80% ആൾക്കാർക്ക് നടുവേദന വരാനുണ്ട് ഈ നടുവേദന കൂടുതലായും ഡിസ്കമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ വരുന്ന ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നാടുവിലെ നല്ല വേദന ഉണ്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടി പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് നടുവിൽ നിന്ന് കാല് വരെ റേഡിയേഷൻ പെയിൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നടുവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതിനെ ഞരമ്പുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൃത്യമായി രീതിയിൽ ആണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഞരമ്പ് നന്നായിട്ട് കംപ്രസ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്കില് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ സൈഡിലുള്ള ഞരമ്പ് നന്നായിട്ട് സപ്ലൈ ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേറെ ഭാഗത്തുള്ള ഞരമ്പ് നല്ലതുപോലെ കംപ്രഷൻ ആവുന്നുണ്ട് കാരണം.

   

ഈ ഡിസ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്.നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും റൈറ്റ് കാലിലേക്ക് സപ്ലൈ ആവും ചില പേഷ്യന്റ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നടുവേദന സംബന്ധിച്ച് ലെഫ്റ്റ് കാലിനു മാത്രം പ്രശ്നമുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് അത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം.

കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മൂന്ന് ചേർന്നിട്ട് കംപ്രഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫൈനൽ കോഡും കോൺഗ്രസ്സും ആവും അതിനുവരുന്ന ബ്രാഞ്ചിലും കംപ്രഷൻ ആവുന്നത് ഒരുപാട് ആയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.