ഇനി ഒരിക്കലും നടുവേദന വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

കട്ട് കഴപ്പ് കടച്ചിൽ വേദന അത് നമ്മുടെ ഈ നടുവിന്റെ ഭാഗം മുതൽ തുടയിലെ ബാക്ക് പോഷനിൽ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ അത് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി അവിടെ മുഴുവൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു കംപ്രഷൻ ആയിട്ടോ പ്രത്യേകത രീതിയിലുള്ള ഒരു വേദനയാണ് ഈ സയാറ്റിക് കൊണ്ട് ഒരു പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം എന്താണ് ഇത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

എന്നെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടോ അല്പ സ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതിനിടയിലൂടെ പോകുന്ന നാഡികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം ഈ കംപ്രഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഞരമ്പ് സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള വേദനകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു തൊട്ടാവാടി ചെടി പോലെ ഒന്ന് തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ തൊടുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞപോലെയുള്ള സ്പർശന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ ചെയ്യാം.

   

എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിവിധികളാണെന്ന് പറയുന്നത്.പലപ്പോഴും ഇതിനെ നമ്മുടെ പല രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരൊറ്റമൂലി ആയിട്ട് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെ പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ കുറെ പ്രാവശ്യമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.